راه های ارتباطی با نوریا در مان پاسارگاد

نوریا درمان پاسارگاد

تهران خیابان بهشتی

خیابان پاکستان – پلاک ۵۶- شماره ۲

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۶۰۵۹۴

فکس: ۰۲۱۸۸۷۶۰۵۹۴

ایمیل: info@nooriadarman.com

وب سایت: www.nooriadarman.com