• آمینو اسید
  • انرژی و خاصیت حیاتی
  • پشتیبانی از سیستم ایمنی
  • کمک به تعمیر بافت های عضلانی پس از فعالیت بدنی
  • حمایت از دستگاه گوارش
  • شتیبانی از سیستم ایمنی
  • کمک به تعمیر بافت های عضلانی پس از فعالیت بدنی
  • حمایت از دستگاه گوارش 

محصول گلوتامین نچرال فاکتورز سبب ریکاوری بیشتر عضلات، انرژی و ایمنی بدن می شود وچون یک آمینو اسید آزاد است تأثیر گذاری آن نسبت به میزانی که از غذا دریافت می شود بیشتر است.

مکمل حاوی گلوتامین سطوحی که در اثر ورزش شدید از بین می رود حفظ می کند و سرعت ریکاوری را افزایش می دهد همچنین سبب حفظ سلامت دستگاه گوارش میشود و ازعملکرد طبیعی مغز حفاظت می کند.

هر کپسول حاوی
(L-Glutamine (free form 500 mg
l-glutamine